за нас : контакт : содржина : добивање на понуди : хуманитарна цел
22.04.2018
посетител бр.: 575741
 
Почеток
  Миграциони движења  
  Препораки за работа  
  Сезонска работа  
  Населување  
  Молби  
  Студирање  
  Деловна работа  
  Работа дома  
  Мали семејни бизниси  
  Професионални бизниси  
  Природна хербална медицина  
  Management & economy & business & informatica  
  Берза & огласи  
  Мултимедијални комуникации  
  Награди  
  Травел  
  Спонзори  
Градежништво
 

 http://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/STRELKA%3D%3D%3DWWWW.gif

СЕЗОНСКА  РАБОТА ВО СВЕТОТ

        ГРАДЕЖНИШТВО      

SEASON JOB IN THE WORLD

         BUILDING GROUND        

http://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/GRADEZNISTVO%20-22.jpg

 http://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/GRADEZNISTVO%20-33.jpghttp://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/GRADEZNISTVO%20-44.jpg

 

Градежната индустрија усовршена и модернизирана со големи чекори граби напред. Нема населба, град, покраина, држава или континент каде што не се гради.

Индустриски објекти, модерни зданија, хотели, стадиони, мостови, згради, станови за живеење, вили, туристички комплекси и сл. За таа цел потребни

се зидари, техничари, инжинери и сл.

http://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/STADION%20-%201.jpghttp://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/STADION%20-%202.jpghttp://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/STADION%20-%203.jpg

 

За изградба на разни градежни објекти потребни се квалификувани и неквалификувани работници, раководители на објекти, проектанти, надзорни лица.

Се бараат стручни работници за работа со градежна механизација,

шофери, заварувачи, тесари, дрводелци и сл.

 

 

http://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/GRADEZNISTVO%20%2099.jpghttp://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/GRADEZNISTVO%20%20000.jpg

http://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/GRADEZNISTVO%2022222.jpg

 http://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/GRADEZNISTVO%201111.jpghttp://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/GRADEZNISTVO%20%2012345.jpg

 

Aнгажирање на работници во градежништвото ширум светот е многу специфична и профитабилна работа. Потребни се квалификувани работници кои имаат струка барана во градежништвото, завршено образование кое се докажува со диплома или цертификат, психофизичка стабилна личност,  старост до 45 години и по можност познавање на странски јазик кој се бара посебно за раководни лица. Побрзо се наоѓа работа кога организирано се пријавува група на работници со разни струки кои веднаш можат да започнат со работа. Тогаш групата ги пријавува еден водач организатор кој гарантира за нив и ги потпишува сите документи во нивно име. Тој ги обавува сите подготвителни работи. Бара работни дозволи за нив, вади групни работни визи, се грижи за нивниот пат, сместување, исхрана, здравствени проблеми и сл.

 

 http://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/VILA%20-%201.jpg

  

Во друг случај можно е пријавување на оглас за добивање на сезонска работа. Тогаш работникот треба да ги прати огласите кои излегуваат во матичните земји во кои се бараат градежни работници. Ова е потежок случај за  добивање на работа бидејки на работникот не му се достапни огласите.

Трет случај е самостојно пријавување директно на градежните фирми кои бараат сезонски градежни работници. Тоа е најдобро да се направи во зимските месеци кога и се планираат градежните работи на објекти кои треба да се изградат во тековната градежна година.

Молбите кои ги пишуваат апликантите треба во себе да содржат најосновни податоци во врска со неговото стручно образование и квалификации кои ги поседуваат, работи кои ги обавувал порано и препораки од фирмите во кои порано работел на успешно изведени објекти, фотографии и сл. 

 

   http://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/GRADEZNISTVO%20-66.jpghttp://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/GRADEZNISTVO%20-55.jpg

 

http://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/GRADEZNISTVO%20-%2011.jpg

 

http://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/VILA%20-%202.jpg

 

  http://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/GRADEZNISTVO%20%2077.jpg

  http://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/STRELKA%3D%3DMALECKA%3D%3DMMM.gifЧитајте повеќе во нашата брошура. 

 

http://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/LINKS%3D%3D6677.gifon Web Site for BUILDING  GROUND:

 

 http://chronicle.com/blogs/architecture/

http://www.co.weld.co.us/departments/buildings-grounds.html

http://www.germanna.edu/admin/buildings_grounds.asp

http://www.plainfieldchartertwp.org/pctbuildgrounds.htm

http://www.klickitatcounty.org/BldGrounds/

http://www.middlebury-ct.org/public_works/buildings_and_grounds.php

http://www.lexingtonnc.net/buildings/index1.asp

http://www.vbco.org/government0143.asp

www.sbtnj.net

 

ПОНУДИ ЗА СЕЗОНСКА РАБОТА

1.     Контакт адреси

-          Работодавачи

-          Агенции за вработување

2.     Пријавување

-          Молба за сезонска работа (Application - CV for job)

3.     Информации и објаснување

-          Начин на поднесување на молба

-          Брошура: “Building ground“ на англиски јазик + фотографии

 

 

M A R K E T I N G

 

 

The Best in Macedonia

ГРАДЕЖНИШТВО

   

  

Дали сакате Вашиот Web Site да биде претставен и рекламиран на нашиот Web Site на ова место и простор за цело време без ограничување, засекогаш?

Испратете Ваше лого & Web Link за директно поврзување на нашите посетители со Вашиот Web Site.

Цена: 4.000 денари