за нас : контакт : содржина : добивање на понуди : хуманитарна цел
22.04.2018
посетител бр.: 575742
 
Почеток
  Миграциони движења  
  Препораки за работа  
  Сезонска работа  
  Населување  
  Молби  
  Студирање  
  Деловна работа  
  Работа дома  
  Мали семејни бизниси  
  Професионални бизниси  
  Природна хербална медицина  
  Management & economy & business & informatica  
  Берза & огласи  
  Мултимедијални комуникации  
  Награди  
  Травел  
  Спонзори  
Луксенбург
 

http://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/ZNAKCE%20%3D%3D%20ZVEZDA.gif

СЕЗОНСКА  РАБОТА ВО СВЕТОТ

          ЛУКСЕНБУРГ       

SEASON JOB  IN THE WORLD

          WELCOME TO LUXENBOURG               

 

 http://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/ZNAMINJA%20VO%20RED%3D33.gif

 

Groussherzogtum Lëtzebuerg
Grand-Duché de Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Grand Duchy of Luxembourg

 

Small animated Luxembourg flag clip art for a white background http://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/luksenburg%20-%20zname%20-%2011.png 

http://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/luxmborg%3D%3DKARTA%3D%3D11.gif 

 

 

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКА ПОЛОЖБА И КАРАКТЕРИСТИКИ

 

Луксенбург се наоѓа во Западна Европа помеѓу 30 г.ш. и 60 Источно од Гринвич и се граничи со Германија, Белгија и Франција. Има 600.000 жители. Во светот е позната и под името како земја од БеНеЛукс-от каде влегуваат Белгија и Холандија. Членка е на ЕУ

  

 

http://www.rabota-biznis-profit.com.mk/Vestiimages1/BELGIJA%20ILI%20LUKSENBURG%20%3D%3D%3D%3D.jpg

 

 Една од помалите држави во Европа e Луксенбург која е чланка на Европската Унија. Има висок животен стандард и е најбогата земја во Европа.. Поради развиена инфраструктура и местоположба во оваа земја многу се инвестира и е една од водечките во Унијата. Развиена е бродарската, дрвната, текстилната и прехранбената индустрија. Застапено е сточарството, земјоделството на раноградинарски производи. Железничкиот, автобускиот и авионскиот сообраќај. Низините се богати со реки во кој се одгледува слатководна риба и наводнување на земјоделските плантажи. Многу банки го контролираат влезот на профит во буџетот. Данокот е мал и затоа оваа земја привлекува многу инвеститори кои вложуваат во електростопанството, туризмот, поштите, мобилната телефонија и консалтинг услуги. Работа има за сите. Невработеноста е незначителна. За сезонска работа има места во потешките работни места кои покрај тоа што се физички тие се и помалку платени.          

 

ПОВАЖНИ НАЦИОНАЛНИ ИНФОРМАЦИИ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

 

МЛАДИНСКИ ТУРИСТИЧКИ БИРОА

 

*       Union Nationale des Etudiants Luxembourgeois, 20 Avenue Marie Therese, 2132 Luxembuourg

*       Service Nationale de la Jeunesse, 1 nue de la Poste, BP 707, 2017 Luxembourg

*       Sotoue-Tourisme des Jeunes, 15 Place du Thearte, L 2010 Luxenbourg

*       CNIEJ, 75 Boulevard de la Petrusse, L 2320, Luxenbourg

 

ЗДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИНСКИ ХОТЕЛИ

 

*       Centrale des Auberges de Jeunesse Luxenbourguoises, 18 Place d Armed, 2346 Luxenbourg

                   

ПРАВИЛА ЗА ВЛЕЗ И ЈАЗИК

 

Влезни визи се издаваат во дипломатските претставништва на Луксенбург во рок од 21 ден со важност од 90 дена. Ако се престојува подолго време потребно е јавување во локалното место на полицијата за добивање на продолжен престој. 

Јазик со кој зборуваат во Луксенбург е луксенбуршки кој е посебен јазик и е направен од германскиот и францускиот. Се зборува и на холандски, белгиски, фламански, германски, француски и англиски јазик дома и на работа.

 

ОГЛАСИ ЗА РАБОТА

 

Во туристичките бироа кои ги има низ земјата може од прва рака да се добијат информации каде има потреба од ангажирање на сезонски работници. Во локалните весници и списанија секојдневно се објавуваат огласи за работа. Тоа се: 

*       “Letzeburger Journal“ и “Luxemburger Wort“

 

СМЕСТУВАЊЕ

 

Информации и адреси за сместување може да се добијат во сите туристички бироа. Најповолни цени за сместување се нудат во: 

*       Gite d Etape Luxenbourgecis, Caritas, 29 rue Michel Weiter, Luxenbourg

 

ДОБИВАЊЕ НА РАБОТА

 

За добивање на работа потребна е дозвола за работа која се добива со посредување на работодавачот и дозвола за жителство. Добиената виза за Луксенбург важи и за сите земји во Европската Унија. Работната дозвола важи само за Луксенбург.

Најголем број понуди за сезонска работа се нудат во послуга и опслужување во ресторани, хотели, кампинзи, мотели, барови и бифеа. Се бараат келнери, бармени, регистратори, собарки и портири.

Работа во хотели за опслужувачки персонал: 

*       ALFA, 16 Place de la Gare

*       AIR – FELD, 6 Route de Treve Findel

*       CRAVAT, 23 Boulevard Roosevelt

*       INTER CONTINENTAL, Rue Jean Engling, Dommeldange

*       INTERNATIONAL, 20-22 Place de la Gare

*       KOHN, 12 Rue Victor Hugo

*       LE TIVOLI, 53 Avenue de la Gare 

 

Хотели & ресторани

1). Hotel De L’Abbaye, 80 Grand’Rue, Luxenbourg              

2). Inter – Continental, Rue Jean Engling, Dommeldange, Luxenbourg               

Административен персонал

Administration De L’Emploi 38 A Rue Philippe II, B.P. 23, 2010, Luxenbourg 

  

 

ПОНУДИ ЗА СЕЗОНСКА РАБОТА

1.  Контакт адреси       

-  Oпслужувачки персонал во угостителство

-  Државно биро за вработување

-  Биро за вработување на административен персонал

-  Центар за работа на одредено време

-  Беби ситерки

-  Хотели и ресторани

-  Високостручни кадри од разни области

-  Кадри со техничко образование

-  e-mail за добивање на шенген виза

2.  Пријавување

- Молба за сезонска работа  (Application for job)

3.  Информации и објасненија

-  Начин на поднесување на молба 

-  Брошура: “LUXENBOURG“ на англиски јазик

-  Брошура: “LIVING & WORKING IN LUXENBOURG“ на англиски јазик  + фотографии 

-  Брошура: “IMMIGRATION ON EUROPE“ на англиски јазик  + фотографии 

 

ПОСЕБНА ПОНУДА

1.  Ексклузивни фотографии: “PHOTO GALLERY OF LUXENGOURG“

2.  Горниот текст е даден во скратена верзијa. Нудиме интегрален текст “ЛУКСЕНБУРГ“ + фотографии + контакт адреси за сезонска работа